Mijn winkelwagen

Sluiten

Disclaimer

By Dash Beauty Fashion B.V. behoudt het recht om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. Op het materiaal dat op onze site te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom (met uitzondering van bepaalde (hyper)links). Het is voor bezoekers verboden om materiaal van de website openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van By Dash Beauty Fashion B.V. en expliciete bronvermelding.

By Dash Beauty Fashion B.V. doet haar uiterste best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met By Dash Beauty Fashion B.V.

By Dash Beauty Fashion B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Voor alle duidelijkheid wijst By Dash Beauty Fashion B.V. ten aanzien van de website www.bydashbeautyfashion.com je op het volgende: De website is eigendom van By Dash Beauty Fashion B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van By Dash Beauty Fashion B.V.

Informatie en prijzen
De op deze website en in de nieuwsbrief getoonde informatie wordt door By Dash Beauty Fashion B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. By Dash Beauty Fashion B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en zo lang de voorraad strekt. De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen.